زمین صنعتی در تبریز

زمین صنعتی درکوی صنعت

زمین با کاربری صنعتی ومجوز شهرداری دارای امکانات آب.برق.گاز جلو ملک .جهت احداث سالن وسوله در جاده آذرشهرنرسیده به شهرک رجایی.جنب شرکت گاز.کوی صنعت

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | حکمتی

فروش ویژه زمین صنعتی

قطعه زمین صنعتی به متراژ 1400متر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | مهدی غفاری

فروش زمین کارگاهی

زمین کارگاهی در جاده مایان کوی صنعتی کیتی متراژ 750متر فی متری 230هزار قابل معاوضه با آپارتمان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | صمد حیدری

فروش زمین صنعتی در تبریز

زمین با کاربری صنعتی ومجوز وپروانه شهرداری دارای امکانات آب.برق.گاز جلو ملک .جهت احداث سالن وسوله در اول جاده آذرشهرنرسیده به شهرک رجایی.جنب شرکت گاز.کوی صنع...

قیمت: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مساحت: ۷۸۸ متر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | حکمتی

فروش زمین صنعتی کارگاهی در تبریز

فروش زمین صنعتی کارگاهی در تبریز زمین با کاربری صنعتی وکارگاهی ومجوز وپروانه شهرداری دارای امکانات آب.برق.گاز جلو ملک .جهت احداث سالن وسوله در جاده آذرشهرنر...

مساحت: ۷۸۸ متر قابل ساخت: ۴۰۰ متر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | حکمتی