عرضه انواع سموم کشاورزی سم کود

مهندس بهروز جوادی: ۰۲۶۳۶۷۰۲۰۱۴ - ۰۲۱۴۴۳۳۶۱۲۹ - ۰۹۱۲۵۰۲۸۶۱۴

عرضه انواع سموم و کود های کشاورزی بصورت عمده و خرده از قبیل : شیمیایی و ارگانیک سم دیازینون سم اتیون کنسالت اکسی کلرور مس اندوسولفان پاراکوآت بنومیل یک کیلویی گالانت سوپر نیم لیتری اومایت آبامکتین دی کلروس گلایفوزیت آمیتراز سوین 20% توپاز 200 گرمی توپسین کنفیدور دانیتول بنتازون دیازینون گرانول 10 کیلویی استروبی رورآل تی اس آوانت ردومیل ام زد دیمتوات دیمتوات دورسبان پرسوییت توفوردی ترفلان سولفور پرتئوس ..... انواع کودهای گلخانه : تیترات پتاسیم . نیترات کلسیم اسید هیومیک 5 لیتر سولوپتاس اگری میل npk 20 20 20 npk 15 5 30 npk 12 12 36 .....

مهندس بهروز جوادی

آذربایجان شرقی > تبریز

۰۲۶۳۶۷۰۲۰۱۴ - ۰۲۱۴۴۳۳۶۱۲۹ - ۰۹۱۲۵۰۲۸۶۱۴

Email

آدرس: کرج-ابتدای جاده محمدشهر-بعدازمیدان تره بار-کشاورزی سیب سبز

تعداد بازدید: ۱۲۱۰۷

به روز رسانی: ۱ هفته پیش

شناسه آگهی: ۵۰۸۴۱۷

تازه های کشاورزی و دامداری در تبریز