سایر در تبریز

کربن گرافیت صنعتی

میلگرد -لوله وبلوک وقطعات ماشینکاری شده بااندازه وابعاد مختلف باکاربردهای مکانیکی- الکتریکی وشیمیایی وبه عنوان یاتاقان واببند و... در گریدهای مختلف ب...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | فیضی