سایر در تبریز

جرثقیل 20تن 32متر برای بارگیری، جابجایی و تخلیه

جابجایی و بارگیری و تخلیه انواع بار، قطعات صنعتی حداکثر تا20 تن با حداکثر طول بوم 32 متر .در تمامی نکات تبریز با قیمت مناسب

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | رسول خوشروان