تستر کابل و شبکه در تبریز

تستر کابل شبکه تس مدل TES-46

کی از اصلی ترین انواع آزمون کننده های شبکه یا Network testers تستر کابل شبکه TES-46 می باشند. این دستگاه پیشنهاد خوبی برای خریداران خواهد بود. جهت دریافت اطل...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۲۶ | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز