پخش مولتی کلمپ انالوگ AM600 باضمانت BTM

مهندس محمد مهدی زحمتکش: ۰۵۱۳۱۷۷۴ - ۰۲۱۳۳۹۴۰۹۶۱

AC Analog ClampMeter مولتی کلمپ انالوگ AM600 اندازه گیری جریان AC تا 600 آمپر اندازه گیری ولتاژ AC تا750 ولت اندازه گیری ولتاژ DC تا75 ولت اندازه گیری مقاومت تا200کیلو اهم شرکت تجهیزات اندازه گیری وابزار دقیق بهروز تجهیزات EXTECH محصولات درایران اندازهگیر ی وابزاردقیق بهروزنماینده WWW.BEHROOZ-TOOLS.COM BEHROOZTOOLSMODULE BTM B.T.M برق صنعتیاتوماسیون صنعت ابزاردقیقالکترونیک الکتریک POWERSMTYAUTOMATION INDUSTRY INS TRUMENT AUTOMATION ELECTRONICS ELECTRIC -1extech instrumentflow meterفلومترهای ثابت وپرتابل جهت سنجش جریانهای عبوری هوا test instrumentsفلومترباقابلیت اندازه گیری رطوبت،دما،سرعت هوا،نور،صداوباددرمدلهای مختلف مانندسرعت سنج بادTHERMO ANEMOMETER CFM-CMM مدلHD3 00 /مولتی فانکشن رطوبت،دما،سرعت هوا،نوروصدامدلEN300 / فلومتر/ بادسنج HEAVY DUTY HOT WIRE THERMO ANEMOMETER مدل407123فلومترپراب سرخودوپراب مجزا -2BORPSCOPESشامل ویدئواسکوپ هاextech instrument VIDEOSCOPES -3فروش کابل تستر CABLE TESTERانواع کابل تسترشبکه NETWORK CABLE TESTERS مدلCT100تسترشبکه -4کالیبراتورها CALIBRATORS کالیبراتورولتاژtest instrumentsکالیبراتورمقاومت دمائیtest instrumentsکالیبراتورترموکوبل کالیبراتورترمومترمانندمولتی فانکشنMULTIFUNCTION CALIBRATORSمدلPRC50 -5کلمپمترها CLAMP ON MULTIMETERS وفروش انواع کلمپ امپرمتر clamp amper meterباولتاژAC/DC ،AC،DCبطورنمونه مولتیمترکلمپیA 1000true rms باجریانAC مدلextech instrument EX820- -مولتیمترکلمپی باولتاژAC/DC تا 1000 ولت مدلEX840extech instrument -6تستربرق / تسترولتاژELECTRICAL TESTER ) ) فروش انواع ارتسنجEARTH GROUND RESISTANCE TESTER KITمدلextech instrument 382252-تسترهای عایق• Insulation Testers / Megohmeters ( میگر) INSULATION TESTERSمدلinsulation testers 380366extech instrument انواع ارت تسترجهت اندازهگیری مقاومت زمینextech instrument earth tester -7انواعgas detectorنشتیاب گازوتسترهای آنالایزرگازهای قابل احتراق GAS ANALYZER TESTERSدرمدلهای مختلفgas detector مانندنشتیاب گازمدلFG100 -8رطوبت سنجها HUMIDITY METERS شامل انواع ثبت کننده های رطوبت وحرارتHUMIDITY AND TEMPERATURE USB DATALOGGER مانندمدلRHT10- ثبت کننده های دما،رطوبت،گازدی اکسیدکربنCO₂/HUMIDITY/TEMPERATURE DATALOGGER مانندمدلSD800- رطوبت سنج خاکSOIL MOISTURE METER بطورمثال مدلMO750 -9تجهیزات آزمایشگاهیLAB INSTRUMENشامل اسیدسنجهاPH METERSمانندPH مترمدلPH100/ هدایت کننده ها،شوری سنجها CONDUCTIVITY/TDS/SALINITYMETERS مانندکنداکتیویتیوشوری سنج مدلEC400/ کلرسنج هاوفلورایدسنج ها CHOLORINE & FLUORIDE METERSمانندکلرسنج CHOLORINEMETERمدل /CL200 اکسیژن مترDISSOLVED OXYGEN METERS ماننداکسیژن مترپرتابلPORTABLE DISSOLVED OXYGEN METERS مدلDO700 -10لوکسمتر (نورسنج یاروشنایی سنج )LIGHT METERSبطورمثال لوکسمترHEAVY DUTY LIGHT METER مدل 407026 -11حرارت سنجهامانندحرارت سنج مادون قرمز INFRARED THERMOMETER WITH WIRELESS PCINTER FACE مدل 32560- حرارت سنج لیزریDUAL LASER INFRARED THERMOMETER مدل 42570/ حرارت سنج نفوذی PENETRATION STEM DIAL THERMOMETERمدل 392050 ویاحرارت سنج جیبی ضدزنگTEM ((WATERPROOF STEM THERMOMETER 12-مولتیمترهاMULTIMETERSشامل مولتیمترهای دیجیتالDIGITAL MULTIMETERS/ کیتهای آزمایشTEST KITS/ مولتیمترقلمیPEN MULTIMETER WITH LOGIC TESTمدل 381626 -13اسیلوسکوپOSILOSCOPESدرمدلهایMS420,MS450 -14پاورآنالایزرهاPOWER ANALYZERSدرچندمدل -15منبع تغذیهPOWER SUPPLIESدرچندمدل -16فشارسنجPRESSURE METERSمانندمانومترفشارمدل 406800 -17رفرکت مترREFRACT METERSدرمدلهای مختلف -18صوتسنج(نویزدوزیمتر ) مانندمدل 407760 ثبت کننده میزان صداUSB SOUND LEVEL DATALOGGER -19ضخامت سنجهاوسختی سنجهاTHICHNESS AND HARDNES -20لرزش سنجهاویبره متر /نیروسنجهامانندمدلVB400 -21کنترلگرها(نمایشگرها ) -22LCR METERS درانواع مدلها -23گوسمتر (تسترامواج مغناطیسی )EMF/ELF METERS -24جعبه سلفDECADE BOXES درمدلهای 380400 و380405 -25فاصله سنج(مترهای لیزری ) DISTANCE METERSمانندمدلDT300 -26تسترباتریBATTRY TESTERS مدلBT100 -27دوربینهای تصویربرداری حرارتی درمدلهایی مانندمدلE40 –E40BX-I3,I5,I7 ,… -28ساعتها،تایمر،کرنومترها(STOPWATCHES, TIMER ,CLOCKS )درمدلهای مختلف مانندمدل 365510 دارای ساعت وکرنومتر -29سرعت سنج (دورسنج )واستروسکوپسهاTECHOMETERS AND STROBOSCOPESدرمدلهای گوناگون مانند 461825 COMBINATION PHOTO TECHOMETER STROBOSCOPES لطفا شماره تماس وشماره فکس خود را در ایمیل خودقید کنید از حسن انتخاب شما متشکریم جهت ارایه سفارش از خارج استان با شماره های 7-38487780-051 و از داخل استان با شماره های 7-38487780 تماس بگیرید

مهندس محمد مهدی زحمتکش

آذربایجان شرقی > تبریز

۰۵۱۳۱۷۷۴ - ۰۲۱۳۳۹۴۰۹۶۱

Email

آدرس: مشهد،خیابان سنایی،میدان صاحب الزمان

تعداد بازدید: ۴۵۵۸

به روز رسانی: دیروز ۰۰:۱۰

شناسه آگهی: ۳۶۸۲۷۸