طرح های توجیهی در تبریز

تحلیل آماری، طرح توجیهی و مشاوره کسب و کار

تحلیل آماری و گزارش نویسی با نرم افزارهای SPSS، EViews، Stata، Microfit، Expert Choice و WinQSB انجام می شود. طرح توجیهی در نرم افزار COMFAR انجام و گزارش ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | دکتر علی شهنوازی