سایر موارد در تبریز

مترجم زبان چینی

مترجم زبان چینی مترجم همراه در سفر ها و مسافرت های بازرگانی و تجاری - نمایشگاهی و غیره به چین (همکاری با شرکتهاوکارخانجات و موسسات) دارای چندین سال سابقه ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | بهمن ناصری