سایر موارد در تبریز

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی

کنسرسیوم ایرکاس بزرگترین مجموعه آموزشی تعمیرات تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی در کشور برگزاری ترمیک و آخر هفته ها صدور مدرک بین المللی صدور مدرک فنی و حرفه ای...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | رکا رکا