آموزش زبان آلمانی در تبریز

آموزش خصوصی ، نیمه خصوصی و گروهی زبان آلمانی

آموزش خصوصی ، نیمه خصوصی و گروهی زبان آلمانی آموزش سطح A1 جهت دریافت ویزای پیوستن به خانواده و یا همسر آموزش سطوح B1، A2 و B2 جهت ادامه تحصیل در دانشگاههای...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | امن زاده

آموزش زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی بر اساس کتب Menschen برای سطوح A1, A2,B1 کلاس آمادگی برای آزمون های گوته کلاس های خصوصی و گروهی (تدریس فقط در آموزشگاه)

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | نیلوفر مقبولی

آموزش زبان آلمانی در تبریز

آموزش زبان آلمانی در تبریز کلاسهای خصوصی زبان آلمانی برای تمامی سنین به همراه مشاوره رایگان و خدمات جهت اخذ پذیرش از دانشگاههای آلمان و اتریش کلاسهای گر...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | سعید دارائی