سایر موارد در تبریز

کلیه مراکزدرمانی

شرکت توسعه مدیزیت اولین صادرکننده کارت تخفیف درمان درایران آماده عقد برارداد با تمامی مراکزدرمانی وپاراکلنیکی میباشد . داوطلبان 09109532609 ویا با siyancard@...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | شرکت توسعه مدیریت سیان

کاهش هرینه های درمان تا80 درصد

هزینه های درمانی خورد را به صفر برسانید توسعه مدیریت سیان اولین صادر کننده کارت ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | توسعه مدیریت سیان