اجاره کولر گازی در تبریز

فروش خیلی فوری آپارتمان - مرکز تبریز

یک دستگاه آپارتمان به آدرس... شهریور رخ دهد مشخصات پارکت -  کولر  گازی و رنگ امیزی به مشخصات فوق... به مدت دوسال با شما قرارداد رهن و  اجاره

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر