استخدام دورکاری در تبریز

سیستم هوشمند منابع انسانی مصباح

سیستم یکپارچه و هوشمند مدیریت... درمدیریت عملکرد پرسنل از زمان  استخدام تا بازنشستگی  کارتابلی... و رزومه آنها  انجام  دورکاری و ارائه خدمات الکترونیک...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | توسعه گران نرم افزار اذربایجان