استخدام مدیر بازرگانی در تبریز

استخدام مدیر بازرگانی فعال و باتجربه

به یک نفر آقا یا خانم  مدیر  بازرگانی برای انجام کارهای  بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی نیازمندیم .محل کار دفتر  بازرگانی 17شهریور .

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ ماه پیش | باهری

استخدام مدیر باتجربه برای شرکت خدماتی بازرگانی

به یک نفر  مدیر باتجربه برای گسترش و راه اندازی شرکت تجاری خدماتی نیازمندیم .محل کار و سرمایه و موارد لازم از ما .

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ ماه پیش | باهری