خرید آپارتمان در تبریز

پیش خرید آپارتمان با وام بانکی

باسلام؛ میخوام  آپارتمان پیش  خرید کنیم که مبلغ 30 میلیون نقد بدم بقیه اش هم وام باشد.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | پاشا خانی