خرید سالن در تبریز

خنک کننده گازی – پکیج سرمایشی – مینی چیلر –

قابل توجه کلیه پرورش دهنده... و در ابعاد کوچک برای استفاده در  سالن های پرورش قارچ در زمان شوک... توانید برای کسب اطلا عات بیشتر و  خرید با دفتر شرکت تماس...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر