دستگاه اکسیژن قابل حمل در تبریز

دورسنج و سرعت سنج (تاکومتر) PSIP DM6236P

تجهیزات اندازه گیری و ابزار... با کیف  حمل - تعدادی محصولات  قابل ارائه: ارت تستر - لوکس... فاز - ویدئوبروسکوب - ترمو ویژن-  دستگاه

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۵۹ | شرکت تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز

کالیبراتور ولتاژ و میلی آمپر و فشار 715 calibrat

تجهیزات اندازه گیری و ابزار... نصب به مدوله فشار ، همراه با کیف  حمل و کابل های مخصوص - تعدادی محصولات  قابل ارائه: ارت تستر - لوکس... - ترمو ویژن-  دستگاه

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۵۳ | شرکت تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز