دستگاه رطوبت سنج در تبریز

تایکو -تایکو -تایکو رزولور

تایکو رزولور احترامآ... مصرفی 6- دارای سیستم قطع جریان  دستگاه در صورت مصرف بیش از 2.8 توان نامی 7- دارای سیستم قطع جریان ...  سنج، سرعت  سنج

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر