دستگاه کنترل اکسیژن در تبریز

بن ماری 11 لیتری

برند: finetech ساخت:کره بن... فشارسنج - وکیو م متر – گوس متر –  کنترل از راه دور – اسید سنج –  اکسیژن متر – نشت یاب گاز – تستر شبکه – فرکانس متر – کیف ابزار...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۰۱:۰۰ | شرکت تجهیزات اندازه گیری بهروز

شوف بالن

برند: finetech ساخت: کره شوف... فشارسنج - وکیو م متر – گوس متر –  کنترل از راه دور – اسید سنج –  اکسیژن متر – نشت یاب گاز – تستر شبکه – فرکانس متر – کیف ابزار...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۰۱:۰۰ | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز