دوربین حرارتی حرفه ای در تبریز

آون خلاء

برند: finetech ساخت:کره آون... سنج ها - ترموگراف –  دوربینهای  حرارتی (ترموویژن)- - ترازوی الکترونیکی... کره ای آون با ضمانت نامه آون  حرفه

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۱:۰۰ | شرکت تجهیزات اندازه گیری بهروز

کاغذ تورنسل

کاغذ تورنسل 5546 کاربرد:... سنج ها - ترموگراف –  دوربینهای  حرارتی (ترموویژن)- - ترازوی الکترونیکی... تورنسل با ضمانت نامه کاغذ تورنسل  حرفه

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۵۵ | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز