رزین اپوکسی در تبریز

کفپوش اپوکسی

کف مراکز صنعتی سه نیاز اصلی... تمام پوشش های سطح کف صنعتی، کفپوش  اپوکسی صنعتی رایج ترین پوشش می باشد.کفپوش صنعتی بر پایه  رزین اپوکسی است و  رزین اپوکسی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | ارگ پوشش