سرامیک بر در تبریز

بررسی اقتصادی ورمیکولیت زمین کاو (Vermiculite)

ورمیکولیت با نام های متفاوت... تولید نسوز، آجرپزی مکانیزه، صنایع  سرامیک و دیگر سیستم های صنعتی به... شرکت: 09365077781

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۲:۲۰ | Zaminkav