طراحی قالب فلزی در تبریز

مشارکت تحت مدیریت کارشناسان ارشد امور شهری و ملکی

مشارکت در ساخت تبریز، پیمانکاری... و اجرای ساختمانهای فولادی وبتنی ،  طراحی واجرای معماری داخلی مشاوره... اجرای پی ساختمان2- آرماتوربندی و  قالب

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر