طرح توجیهی فنی و اقتصادی در تبریز

نرم افزار آموزش شیلات

به نام خدا خدمات گروه... ماهی گوپی •پرورش میگو 4.تهیه  طرح های  توجیهی  فنی و  اقتصادی 5.تهیه جیره های کامپیوتری... مراجعه فرمایید.

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۳۸ | شرکت مهندسی آتی نگرمهر

مشاوره صنعتی جهت شروع سرمایه گذاری

مشاوره صنعتی جهت شروع سرمایه... مورد نیاز و در نهایت انجام پروژه  طرح توجیهی فنی و اقتصادی در صورت نیاز و در خواست ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | پیمان محمدپور