طرح توجیهی کشاورزی در تبریز

نرم افزار آموزش شیلات

به نام خدا خدمات گروه... ماهی گوپی •پرورش میگو 4.تهیه  طرح های  توجیهی فنی و اقتصادی 5.تهیه جیره... مراجعه فرمایید.

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۰۰:۵۳ | شرکت مهندسی آتی نگرمهر

مشاوره صنعتی جهت شروع سرمایه گذاری

مشاوره صنعتی جهت شروع سرمایه... سرمایه گذاری در بخش های صنعتی ،  کشاورزی ، خدماتی و معدنی بدینوسیله... مورد نیاز و در نهایت انجام پروژه  طرح

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر