فروش جوجه بوقلمون در تبریز

فروش جوجه بوقلمون محلی

خرید و  فروش جوجه بوقلمون محلی یک روزه,یک ماهه,دوماهه گله مولد بوقلمون نر,ماده تخمگذار تخم نطفه دار و...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | حسین