فروش زمین صنعتی در تبریز

فروش زمین صنعتی کارگاهی در تبریز

 فروش زمین صنعتی کارگاهی در تبریز زمین با کاربری  صنعتی وکارگاهی ومجوز وپروانه شهرداری...

مساحت: ۷۸۸ متر قابل ساخت: ۴۰۰ متر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | حکمتی

فروش زمین صنعتی در تبریز

 زمین با کاربری  صنعتی ومجوز وپروانه شهرداری دارای...

قیمت: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مساحت: ۷۸۸ متر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۵:۳۳ | حکمتی