فروش کربنات سدیم در تبریز

خرید فروش پودر کربنات کلسیم Caco3 و صنعت کاغذسازی

خرید  فروش پودر  کربنات کلسیم caco3 و صنعت کاغذس...  سدیم، و تهیه هیپو کلریت  سدیم که خاصیت سفید کنندگی دارد... کلسیم،caco3 ، کاغذ، paper

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۳:۳۸ | Zaminkav