نمایشگر شهری در تبریز

مرکز تلفن پاناسونیک KX-TEA308

مرکز تلفن kx-tea308 مجموعه:... پاناسونیک - 3 خط  شهری / 8 خط داخلی - 3 خط  شهری و 8 خط داخلی (8 : hybrid) ... ) با پیغام - پیغام گیر ( bv ) -  نمایشگر

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۲۴ | سید سعید باشین

مرکز تلفن سانترال پاناسونیک KX-TES824

بسمه تعالیَ مرکز تلفن k... پاناسونیک - 3 خط  شهری / 8 خط داخلی - ( حداکثر 8 خط ... ) با پیغام - پیغام گیر ( bv ) -  نمایشگر مشخصات تماس گیرنده روی تلفن...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۲۲ | سید سعید باشین

مرکز تلفن پاناسونیک KX-TES824

بسمه تعالیَ مرکز تلفن k... پاناسونیک - 3 خط  شهری / 8 خط داخلی - ( حداکثر 8 خط ... ) با پیغام - پیغام گیر ( bv ) -  نمایشگر مشخصات تماس گیرنده روی تلفن...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۱۱ | سید سعید باشین