نهال گلابی در تبریز

فروش نهال گلابی درگزی

 نهال گلابی درگزی : درخت آن هرمی شکل،پرمحصول... درشت می باشد. نهال  گلابی: درخت  گلابی اروپاییpyrus communis به...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۲۲:۰۹ | نهالستان و نهال فروشی مهندس آرمین قاسمی