نیاز به کار حسابداری در تبریز

نرم افزار مدیریت مرغ مادر،اجداد،گوشتی،تخمگذار

این نرم افزار جهت مدیریت... ارتباط سیستم تولید با نرم افزار  حسابداری و بازرگانی امین و ... برخی... در سراسر کشور · فهم دقیق  نیاز

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۴۳ | شرکت مهندسی آتی نگرمهر

کار حسابداری با 20 سال سابقه کاری

باز نشسته اموزش وپرورش دارنده... بیماری های خاص و ورزشکار در صورت  نیاز با گارانتی  کاری در خدمتتان هستیم و حدود 15 سال دوره مدیریتی در اموزش وپرورش

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | شمس زاده