هیدروکسید سدیم در تبریز

فروش آویسل میکرو کریستالین سلولز

میکرو کریستالین سلولز نامهای... قابل حل نیست. این محلول در محلول  هیدروکسید سدیم تقریبا نامحلول است. یک پلیمر... پارسایی 03195023712

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۳۷ | پارسایی