چاپ دیجیتال در تبریز

جویای کار برای چاپ دیجیتال

استخدام صحافی و خوشنویس من خوشنویس حرفه ای ام .  چاپ دیجیتال و انواع صحافی گالینگور .... نیاز داشته باشه تماس بگیره .ممنون

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱۱ ماه پیش | آرش