کارشناس بازاریابی در تبریز

استخدام بازاریاب حضوری

استخدام بازاریاب استخدام... کارمفید در زمینه تبلیغات بصورت  بازاریابی حضوری در سطح شهر تبریز دارای...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | مشاور

استخدام بازاریاب و کارشناس فروش

وب سایت amlak118.com در جهت... روحیه کار تیمی 4. داشتن روحیه  بازاریابی، فروش و کسب در آمدهای فوق... سایر شهرها رزومه کاری ارسال نشود.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | محمدعلی لطفی زاده