درزبندی پشت بام با عایق نانوی بیرنگ مولتیزو رفع نم

آببندی سقف های آپارتمان با مواد عایقبندی رنگی و بیرنگ نانو مولتیزو. پوشش نانویی سقف خانه های قدیمی سنگ یا کاشی شده با پوشش بیرنگ نانو مولتیزو. رفع نم مقاطع مختلف مثل نمای سیمانی و یا سرامیکی ساختمان خود را با عایق نانو مولتیزو به سادگی انجام دهید. از برتری های عایق کاری بارنگ عایق نانو مولتیزوی رنگی و بی رنگ بجای عایق قیرگونی ایزوگام میشود به اجرای آسان در عایقکاری ، عایق قیمت مناسب خصوصیت کشسان عایق های نانو مولتیزو،عایق بدون بوی نانو مولتیزو ،رفع نم و رنگ کاری توامان و ... اشاره کرد.جهت دیدن پروژه های انجام شده توسط ،ما به سایت multiso1.com مراجعه فرمایید.

نانو مولتیزو

آذربایجان شرقی > تبریز

۰۲۱۶۶۹۰۳۳۱۵ - ۰۲۱۶۶۹۰۱۶۹۹ - ۰۹۱۲۷۲۶۷۶۵۲

آدرس: انقلاب

تعداد بازدید: ۲۰۹۱

به روز رسانی: امروز ۰۴:۱۸

شناسه آگهی: ۱۲۲۵۹۱۰