سایر در تبریز

الکترونیک

مونتاژ لحیم کاری با وان و کنترل بردهای الکترونیکی با کیفیت بالا پذیرفته میشود

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | حامد