تستر مقاومت عایق ، میگر کیوریستو مدل KYORITSU 3007

دستگاه تستر مقاومت عایق ، میگر 1کیلو مدل 3007A جهت نشان دادن مقاومت عایق در بازار قابل عرضه می باشد. مشخصات فنیتستر مقاومت عایق ، میگر یک کیلو3007A : نمایش مقدار ولتاژ AC خارجی همراه با نماد فلش. تابع تهی خودکار به صورت خودکار آزمون مقاومت به سرب قبل از نمایش تداوم مقاومت در برابر ارزش واقعی تفریق. کلید Lock حالت به منظور حفظ عمر باتری در تست عایق و تداوم. زنگ beeper هشدار مدار. انتشار دکمه تست به طور خودکار تخلیه اتهامات عنوان شده در مدار تحت تست ذخیره می شود. دارای نور پس زمینه، برای مشاهده نتایج آزمون در مناطق تاریک .روشن است. تداوم 200mA اندازه گیری در حال حاضر به کمیسیون مستقل انتخابات 61،557. حداقل 1mA در حال حاضر در آزمون عایق به کمیسیون مستقل انتخابات 61،557. در دستگاه های اندازه گیری دیجیتال تغییرات نشان دهنده به صورت پله ای می رسد. اما در دستگاه های اندازه گیری دیجیتال تغییران نشان دهنده که در اکثر موارد رقمی می باشد به طور ناپیوسته و پله ای مثلا مقدار 5 را نشان می دهد . در بیشتر موارد می توان چنین استنباط کرد که نشان دهنده دستگاه های آنالوگ غالباً به صورت عقربه یا شعاع نورانی می باشد. ولی نشان دهنده دستگاه های دیجیتال غالباً از یک شمارنده دیجیتالی تشکیل می گردد.

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز

آذربایجان شرقی > تبریز

۰۵۱۳۱۷۷۴ - ۰۲۱۳۳۹۴۰۹۶۱

Email

آدرس: مشهد مقدس

تعداد بازدید: ۲۴۶

به روز رسانی: امروز ۰۰:۴۵

شناسه آگهی: ۸۹۰۴۵۰