استخدام پزشکی و درمان در تبریز

نگهداری از سالمند و بیمار در منزل یا بیمارستان

دختر جوان و فعالی هستم که برای تامین هزینه های تحصیلی، جویای کار پرستاری از سالمند، کودک و بیمار در منزل و یا بیمارستان هستم. 23 ساله و دانشجوی ترم آخر فوق ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۵:۲۴ | ندا عباسی

جویای کار در مطب و یا داروخانه

دارای مدرک دارویار تجربی داروخانه و سابقه کار در داروخانه می باشم.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۵:۲۴ | اقدم

نیازمند مسئول فنی با یا بدون مجوز داروخانه ماما

گروه پزشکی پاد تن طب نیازمند کیله گروهای پزشکی بویژه مسئول فنی داروخانه ماما پرستار تخصصهای زنان اطفال آزمایشگاه سونو گرافی و... دارد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ سال پیش | دکتر مهرداد زارع پور