آموزش شبکه و it در تبریز

مشاوره طراحی ساخت تعمیرات اتوماسیون صنعتی

مشاوره طراحی ساخت تعمیرات... کنترل فرایند ،اتوماسیون صنعتی و  شبکه های صنعتی طراحی و ساخت تابلوهای... و تابلو توزیع برگزاری دوره های  آموزش

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | raka

مشاوره - آموزش - مدیریت - بازاریابی و فروش

ارائه مشاوره به هیئت مدیره و مدیران ارشد ،  آموزش پرسنل و کارکنان مربوطه، انجام... کسب و کار در دنیای مجازی . ایجاد  شبکه های قدرتمند بازاریابی ، فروش...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۷:۴۶ | آرمان وهاب زاده