آموزش شیمی در تبریز

تقویتی شیمی دهم تبریز

تقویتی  شیمی ویژه دهمی ها آموزش  شیمی سال دهم شیمی سال 10 ترکیبی ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | صمد ارزومند

تدریس خصوصی در تبریز

تدریس خصوص - گروهی ابتدایی... واحد مانده ها و تجدیدی ها *  آموزش به شیوه ای جدید و موثر و... گروه اموزشی 09359729413

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | گروه اموزشی آرزومند