اپراتور حرفه ای در تبریز

غبارسنج ، پارتیکل کانتر مت وان مدل MET ONE GT-526S

غبارسنج ، پارتیکل کانتر مت... ذزات از 0.3 تا 10 میکرون توسط  اپراتور و مشخص نمودن دو محدوده هشدار... برای کسانی باشد که در حوزه بهداشت  حرفه

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۱۴ | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز