اپراتور دستگاه در تبریز

خمکن لوله

 دستگاه خم لوله و پروفیل اتوماتی... زمینه ی ساخت و تامین ابزارهای خمش

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | توحید علیجانی