بازاریاب حضوری در تبریز

استخدام بازاریاب حضوری

استخدام  بازاریاب استخدام  بازاریاب حضوری و آمارگیر در دفتر تبریز موسسه... می گردد : کارشناس فروش  حضوری (5 نفر) : ساعات کار :...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ سال پیش | مشاور

استخدام بازاریاب با حقوق ثابت

هماهنگ کننده خانم 10 نفر مرد 8 نفر بازاریاب  حضوری مرد 3 نفر خانم 5 نفر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ سال پیش | مولانی