تبلیغات در شهر در تبریز

استخدام بازاریاب حضوری

استخدام بازاریاب استخدام... 2 سال سابقه کارمفید در زمینه  تبلیغات بصورت بازاریابی حضوری در سطح  شهر تبریز دارای اولویت استخدامی...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ سال پیش | مشاور