تجهیزات کمک آموزشی در تبریز

آموزش ساختمانهای هوشمند

آموزش ساختمانهای هوشمند این... سابقه خود اقدام به برگزاری دوره  آموزشی سیستم های هوشمند ساختمان... : آشنایی با برق ساختمان ، پروتکل های هوشمند سازی و  تجهیزات

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | پیمان محمدپور