ثبت شرکت الکترونیکی در تبریز

نرم افزار یکپارچه تدارکاتی (همیار)

نرم افزار یکپارچه تدارکاتی... تغییر و تحول در اموال و ... -  ثبت اطلاعات پیمانکاران حقیقی و حقوقی و ... نوسازی)، هزینه سوخت خودروهای  شرکت و هزینه های تلفن...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | توسعه گران نرم افزار اذربایجان

نرم افزار کارتابل اداری

کارتابل اداری یکی از زیر سیستم های نرم افزار مدیریت منابع انسانی مصباح می باشد که توسط  شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان... یا ماموریت خود را به صورت  الکترونیکی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | توسعه گران نرم افزار اذربایجان

سیستم اموال

سیستم اموال جز زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه تدارکات می باشد که امکان  ثبت و نگهداری اطلاعات اموال پرسنل  شرکت یا سازمان و واحدهای تابعه را فراهم نموده،...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | توسعه گران نرم افزار اذربایجان