ریاضی عمومی 1 دانشگاه در تبریز

تدریس خصوصی و استاندارد دروس دوره های تحصیلی مختلف

تدریس خصوصی و استاندارد دروس... تقویتی و کنکوری) شامل دروس: 1-  ریاضی سال اول دبیرستان؛ 2- فیزیک سال اول دبیرستان؛ 3- ... فیزیک سال سوم دبیرستان؛ 7-  ریاضی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | قیاسی

تدریس

تدریس خصوصی  ریاضی راهنمایی و دبیرستان ،  ریاضی  عمومی 1 و 2 برای رشته های عمران توسط فوق لیسانس عمران از  دانشگاه تبریز 09148978923

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | نیری زاده