زمین جهت سرمایه گذاری در تبریز

زمین جهت احداث سوله

 زمین به متراژ5500 متر مربع با موقعیت عالی واقع در شهرک صنعتی  سرمایه  گذاری خارجی ها دارای آب برق تلفن

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | علیرضا پایدار