عایق آب در تبریز

مواد افزودنی بتن و انواع اسپیسر و مواد آب بندی

انواع سوپر روان کننده ها و... کریستاله عایق سفید،هارد ملات،ترمیم کننده ،روغن قالب انواع واتراستاپ و اسپیسر و میان بلت آببند

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۷:۴۹ | فخیم