نهال بادام در تبریز

نهالستان و نهال فروشی مهندس آرمین قاسمی(میاندوآب)

شرکت  نهالستان و  نهال فروشی مهندس آرمین قاسمی،"آذربایجان" اولین شرکت ترانزیت داخلی و خارجی ... ohf-و پایه هایgnوgf677برای انواع هلو ،شلیل و  بادام

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر